bgs_štefánikova

Zámerom rekonštrukcie bolo zachovať pôvodný charakter budov z kontroverzného obdobia socialistického realizmu (budovy z 50. a 70. rokov) a zároveň dosiahnuť moderný a flexibilný nadštandard, ktorý spĺňa vysoké nároky súčasnej administratívnej budovy so zreteľom na najprísnejšie štandardy predcertifikácie podľa medzinárodnej metódy BREEAM.

 

Na uličných fasádach sa ponechal historický charakter a na dvorovej fasáde sa zvolil strohý novotvar s technicky náročným prechodom zvislej fasády do roviny šikmej strechy. Odvážne technické riešenia sa tu spájajú s ohľaduplnosťou k zaznávanej etape v dejinách architektúry. Pôvodné časti boli repasované v maximálnej možnej miere, príkladom čoho sú travertínový obklad parteru, mozaiková fasáda, zábradlia alebo nápis so šifrou pôvodného názvu. Ďalšími zaujímavými odkazmi sú aj nový podhľad vjazdu do garáže a dobovo ladená recepcia.

 

Objekt je doplnený z ulice zašifrovanými odkazmi na minulosť (podhľad, nápis na fasáde a retro materiály). V  dvorovej časti je doplnením priestoru prírodný element vo forme zelených terás a stromov.

 

Návrh rekonštrukcie dvoch budov na Štefánikovej ulici bol projektovaný v rámci tvorby ateliéru Architekti Šebo Lichý.

 

bgs-01
bgs-02
bgs-03
bgs-04
bgs-05
bgs-06
bgs-07
bgs-08
bgs-09
bgs-10