august 2023

Na základe štúdie od GUTGUT,  sme v spolupráci s autormi  dokončili realizačný projekt rekonštrukcie sila. Projekt v sebe nesie rekonštrukciu nefunkčného objektu sila a zároveň dostavbu administratívnej časti. Bývanie v sile je umiestnené vo vertikálne radených dvoch mezonetoch a jednom triplexe. celý