portfólio

Spolupráce na projektoch:

ProjektPozíciaStupeň PDAteliér
Saxxo London architekt AS, RP VIVS
Incubator STU architekt DSP , RP zero3
Obchodná galéria Galán architekt UR, DSP, RP zero3
OB Jarošova architekt UR, DSP, RP AD ateliér
Pharos architekt AS AD ateliér
Polyfunkčný objekt Tr. Teplice AD ateliér
Obchodné centrum Rožňava architekt AS AD ateliér
Obchodné centrum Lučenec architekt AS AD ateliér
Urbanistická štúdia Banka Piešťany architekt US AD ateliér
Narodné tenisové centrum Bratislava stavebné konštrukcie SP, RP Partner-Projekt
Obchodný dom ALIZÉ stavebné konštrukcie AS, SP, RP Partner-Projekt
Shoping Park Arkadia Trnava stavebné konštrukcie AS, UR, SP, RP Partner-Projekt
Logistické centrum Senec stavebné konštrukcie UR, SP, RP Partner-Projekt
Malopodlažná zástavba obytného územia Rusovce Pieskový Hon HIP UR, SP, RP Partner-Projekt
Administratívny a skladový objekt Systemair HIP RP Partner-Projekt
Dostavba areálu fakúlt UK v BA stavebné konštrukcie SP Proma
Rekonštrukcia zimného štadióna Ondreja Nepelu stavebné konštrukcie RP Proma
Nový vstup Mondi SCP Ružomberok HIP SP, RP Proma
BGS Štefánikova architekt, HIP UR, SP, RP, AD architekti Šebo Lichý
Einsteinova architekt architekti Šebo Lichý
Bytový dom Dornyk architekt, HIP UR, SP, RP, AD architekti Šebo Lichý
Radové rodinné domy ZB architekt AS architekti Šebo Lichý
Polyfunkčný komplex Polianky : Čerešne 1 architekt, HIP UR, SP, RP, AD architekti Šebo Lichý
Sala Terrena architekt AS architekti Šebo Lichý
Bytový súbor Ráztočná architekt AS architekti Šebo Lichý
Areál Palma architekt US architekti Šebo Lichý
Bytový komplex Bystrická architekt AS architekti Šebo Lichý
Polyfunkčný komplex Polianky : Čerešne 2 architekt, HIP UR, SP, RP architekti Šebo Lichý
Záhradný pavilón Stupava HIP RP architekti Šebo Lichý
Bytový dom Nový Háj HIP RP, AD architekti Šebo Lichý
Obytný súbor Greenpark HIP DSP Acrea
Hotel Astra HIP RP Acrea
Lipno pobrežie HIP AS Acrea
Unimedcentrum HIP UR, DSP, TD Acrea