Slide

we_are  

Sme architektonicko-projekčný ateliér založený na vyše 10 ročnej vzájomnej spolupráci architekta a stavebného inžiniera. V architektúre hľadáme skryté príbehy, objavujeme súvislosti a kontext. Máme radi nekonvenčné a vtipné riešenia s myšlienkou a s rešpektom k hodnotám. Priestor, materiál a design, ktorý nás obklopuje – je to čo nás formuje. V projektoch sa snažíme o vytvorenie hodnotného priestoru a o skĺbenie estetickej, funkčnej a technickej stránky do jedného celku.

Náš ateliér poskytuje komplexné projektové a inžinierske služby od konzultačnej činnosti, až po generálneho projektanta. Typovo sa venujeme širokej škále stavieb (rezidenčné, komerčné, priemyselné, rekreačné, verejné priestory atď…). V projektoch riešime novostavby, ako aj rekonštrukcie budov. Pracujeme nie len s developermi, ale aj s individuálnymi klientmi.

  • architektonické a urbanistické štúdie
  • investičný zámer
  • návrh interiéru
  • projektová dokumentácia v stupňoch UR, SP, RP, SS, DD
  • vstupná a výstupná kontrola dokumentácie z hľadiska súladu s STN a vyhláškami a vyhodnotenie potenciálnych rizík vychádzajúcich z navrhnutého technického riešenia
  • autorský dozor, designový a technický dohľad
  • koordinácia dokumentácie profesií
  • podpora pri hodnotení realizovateľnosti investičného zámeru z hľadiska územného plánu, z hľadiska stavebnej infraštruktúry, vyhodnotenia rizík