cukráreň_golf

Návrh je variantným riešením cukrárne v blízkosti golfového rezortu.

 

Motív zvlneného listu bol zvolený ako základná idea pre návrh hmotovej štúdie. Objem tak reaguje na zvlnené prírodné prostredie v ktorom je golfový rezort situovaný. Návrh ďalej uvažuje s rámovou konštrukciou parametricky tvarovanou a s celo-presklenými stenami, ktoré slúžia na prepojenie interiéru s okolitou krajinou.

 

Projekt bol spracovaný v rámci tvorby v ateliéry ACREA.

Cukrarna 001
Cukrarna 002
Cukrarna 02
Cukrarna 004
Cukrarna 005
Cukrarna 006
Cukrarna 007
Cukrarna 008
Cukrarna 009