pobrežie_lipno

Jedná sa o rekreačný areál pri vodnej ploche s možnosťou komerčného ubytovania vo forme apartmánových domov alebo súkromných chaletov.

 

V exponovaných častiach pozdĺž pobrežia sú navrhnuté funkčné objekty ako spoločenský klub s vonkajším bazénom, mólo pre kotvenie lodí, ihriská a oddychové zóny. Snahou bolo v návrhu zachovať čo najväčšie množstvo vzrastlých stromov, prispôsobiť tektoniku reliéfu územia a orientovať čo najviac pobytovej plochy smerom k vodnej ploche.

 

Urbanisticko-architektonická štúdia pobrežia vodnej nádrže Lipno bola spracovaná v rámci tvorby v ateliéry ACREA .

Lipno01
Lipno02
Lipno03
Lipno04
Lipno05
Lipno06
Lipno07
urbanizmus