superblok

Bytový blok je situovaný na hranici centra -starého mesta pri rieke. Poloha spolu s lokalitným programom priamo ovplyvňuje osadenie a tvar budovy. Budova je navrhnutá ako monoblok so 4-mi vystúpeniami hmoty smerom k hradu. Zo strany mesta tak rešpektuje nízku blokovú zástavbu a vytvára intímnejšie vnútrobloky so zeleňou. Zo strany nábrežia je budova rovná s niekoľkými optickými prerušeniami fasády. Dopĺňa tak charakter moderného nábrežia, ktoré je z druhej strany ohraničené novým moderným komplexom. Jednotlivé fasády

budovy sú mierne naklonené aby všetky byty v komplexe spĺňali svetlotechnické podmienky.

Bytový komplex pozostáva z jedného podzemného, troch nadzemných a ustúpeného poschodia. Je navrhnutý ako monoblok so 4-mi hmotami, kde každý je naviazaný na jedno komunikačné jadro. V podzemnom podlaží sa nachádza parkovanie s požadovaným počtom parkovacích státí, technické zázemie a časť kobiek pre byty. Druhá časť kobiek je umiestnená priamo na poschodiach. Priamo z garáže sa ide 4-mi schodiskami do bytových podlaží. Druhé vstupy pre byty sú riešené priamo z parteru – pre každé schodisko jeden s miestnosťou pre kočíky a bicykle naviazanou na každý vstup. V parteri sa nachádza jeden prechod kvôli komfortu prechodu od starého mesta priamo na nábrežie. Bytové poschodia sú riešené rovnako nad sebou. Výnimkou je ustúpené podlažie, kde sú koncentrované väčšie byty. Na prízemí sú k bytom vyčlenené predzáhradky. Na ustúpenom podlaží sú zas terasy. Byty pozostávajú z 1,2,3,4, a 5 izbových bytov, všetky majú alebo balkón alebo loggiu. Byty sú v rámci podlažia umiestnené tak, aby všetky väčšie byty – 3 a viac izbové mali orientáciu minimálne na 2 svetové strany. Väčšina bytov disponuje alebo výhľadom na hrad zo strany starého mesta alebo výhľadom na dominanty zo strany nábrežia, väčšie preplávajúce byty majú výhodu oboch výhľadov.

Fasáda je navrhnutá funkčne, pravidelnosť je narušená na odľahčenie hmoty optickým spájaním viacerých okien do jedného prvku formou doplnenia betónovej omietky medzi niektoré okna a zvýraznením optického prepojenia šambránou.

Kontext s riekou je podčiarknutý priznanou linearitou balkónov prechádzajúcich do ríms.