urbanistická_súťaž_pharos

Územný blok medzi letiskom a diaľnicou bol predmetom zadania urbanistickej súťaže. Návrh rešpektuje hlavné dopravné osi a urbanistickou štruktúrou dopĺňa územie s funkčnou náplňou ako retail, zóna pre administratívne budovy, shopping mall, atď…  V hlavných exponovaných miestach sú navrhnuté námestia a promenády, v pokojnej zóne je situovaný park.

 

Projekt bol spracovaný v rámci tvorby v A&D ateliéry.

pharos01
pharos02
pharos03
pharos04
pharos05
pharos06
pharos07
pharos08
pharos09
pharos10
pharos11
pharos12