priestor pre klientov NiDO2

Pre klientov z NiDO2 sme zriadili v Mlynici priestor, kde budú prebiehať konzultácie k KZ. Priestor sme dotvorili spolu s: Javorina, Foldari a Smartlight.