schéma parkingu

adaptácia dvoch veží

Transformácia administratívnych budov (zo 70tych rokov) v sebe nesie príslušné doplnenie parkovacích miest pre rezidentov. V návrhu sa snažíme nadviazať na verejné priestranstvo zatlačením parkovacieho domu pod terén a vytvoriť priamy prechod medzi pešou zónou a parkom na streche parkovacieho domu. schéma úrovni parkingu