Kancelársky fitout č.2 Nido2

Aktuálne dokončujeme interiér pre ďalší komerčný priestor v Nido2.

Taktiež sa tu dajú nájsť odkazy na okolitú architektúru – komplexu Nido.

Tešíme sa na realizáciu ako aj zo spolupráce s klientom a s firmou CREASPACE .

Výsledok posúďte sami.