SILO konverzia

Na základe štúdie od GUTGUT,  sme v spolupráci s autormi  dokončili realizačný projekt rekonštrukcie sila.

Projekt v sebe nesie rekonštrukciu nefunkčného objektu sila a zároveň dostavbu administratívnej časti. Bývanie v sile je umiestnené vo vertikálne radených dvoch mezonetoch a jednom triplexe.

celý objekt prepája exteriérové schodisko a výťah v interiéry. Veríme, že realizácia bude tak isto silným zážitkom.