adaptácia_2och_veží

Cieľom architektonickej štúdie bolo adaptovať existujúce administratívne budovy zo 70tych rokov na funkciu rezidenčných objektov s mestskou vybavenosťou v partery. Budovy majú riešené parkovanie áut v zapustenom a v polo-zapustenom parkovacom dome. Parkovou úpravou strešnej roviny parkovacieho domu vznikol pobytový priestor pre verejnosť ako aj komunitu. Tvar strešnej roviny je napojený na novovytvorenú pešiu zónu pre školským areálom a existujúcu polyfunkčnú zástavbu. Benefitom sú okrem parku na parkovacom dome aj široké pobytové loggie doplnené k pôvodnému objektu. Na projekte sme spolupracovali s chalanmi z ateliéru ROAR .

 

adaptácia dvoch veží